ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ทะเบียนรายชื่อผู้รับเกียรติบัตร
(หากไม่พบโปรดติดต่อครูผู้ดูแลรายการแข่งขันนั้นๆ) 

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566 

คลิกทำแบบทดสอบ

สามารถดูรายละเอียดที่ slide ด้านล่าง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศึกษา 2566

เลื่อนสไลด์เพื่อดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรม และกำหนดการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

(เปิดรับสมัคร 27 ก.ค. 66)

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันทุกรายการ

แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566 (การตอบกลับ)
แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566 (การตอบกลับ)
แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566 (การตอบกลับ)

ผลการแข่งขัน

คลิกแท็บ (Tab) ด้านล่างเพื่อเลือกกิจกรรม

เลื่อนสกอบาร์ (Scroll bar) ไปด้านขวาเพื่อดูระดับชั้น ม.1-ม.6

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2566