การสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566

ประการผลการแข่งขัน.pdf

คลิกตามระดับชั้นที่สมัครสอบด้านล่าง หรือตรวสอบคะแนนได้ที่ ระบบเช็คคะแนนสอบ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สอบความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์ 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
คลิกตามระดับชั้นที่สมัครสอบ หรือค้นหาได้ที่ระบบค้นห้องสอบ
ให้นำบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน เป็นต้น นำมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ


กำหนดการสอบ

เวลา 13.00-15.00 น.

คลิกดูรายชื่อ >


กำหนดการสอบ

เวลา 09.00-11.00 น.

คลิกดูรายชื่อ >

หมายเหตุ !!!
ผู้สมัครแข่งขันในเว็บไซต์ ที่โอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แนบสลิปในระบบจะไม่ปรากฏรายชื่อผู้สมัคร ให้นำหลักฐานสลิปมายื่นที่กองอำนวยการ หน้าอาคาร 1 เพื่อตรวจสอบและรับเลขที่นั่งสอบ

คลิกสมัคร http://app.strisuksa.ac.th/scitest66 (ปิดรับสมัคร)

สมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน บริเวณหน้าเสาธง

ประกาศรับสมัครแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566

แข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ปี 2566.pdf

คลิก!! เพื่อแจ้งแก้ไข เกียรติบัตร