แบบประเมินสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2565

คลิกทำแบบทดสอบ

สามารถดูรายละเอียดที่ slide ด้านล่าง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศึกษา 2565

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

(เปิดรับสมัคร 18 ก.ค. 65)

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม

ผลการแข่งขัน
แต่ละกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันทุกรายการ

แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2565 (การตอบกลับ)
แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2565 (การตอบกลับ)
แบบฟอร์มรับสมัครการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2565 (การตอบกลับ)