การสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกตามระดับชั้นที่สมัครสอบ หรือค้นหาได้ที่ระบบค้นห้องสอบ
คลิก--> bit.ly/find65

นักเรียนที่สอบแข่งขัน
ให้นำบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน เป็นต้น นำมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ !!!
ผู้สมัครแข่งขันในเว็บไซต์ ที่โอนเงินแล้วแต่ไม่ได้แนบสลิปในระบบจะไม่ปรากฏรายชื่อผู้สมัคร ให้นำหลักฐานสลิปมายื่นที่กองอำนวยการ หน้าอาคาร 1 เพื่อตรวจสอบและรับเลขที่นั่งสอบ

นักเรียน ระดับชั้น ม.6 สายภาษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปสอบที่ห้องสอบที่ 61 ห้อง 1202

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สอบความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์ 2565

คลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตร (เร็วๆนี้)