สมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด คลิกสมัคร http://app.strisuksa.ac.th/scitest66 (ปิดระบสมัคร)

ไลน์กลุ่มผู้สมัคร

สมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ http://app.strisuksa.ac.th/scitest66แก้ไขตรวจสอบและจัดลำดับใหม่ ในระดับชั้น ป 4