ประกาศห้องสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

                  +++ประกาศห้องสอบ+++

ายชื่อประกาศ คือผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  สำหรับผู้ที่สมัครเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่บอร์ดวันสอบ

                                               คลิก!!!!!! ตามระดับชั้นที่สอบ


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
                 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (สายศิลป์)
     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (สายศิลป์)
               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (สายศิลป์)
          !!!แก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องสอบ
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์) ห้องสอบที่ 65 จาก ห้อง 4305 เป็น 7301!!หมายเหตุ
หากพบมีข่อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งดำเนินการแก้ไขได้ที่กลุ่มไลน์สมัตร

         
            1.  คลิก/พิมพ์ที่ link :  
 
                         gg.gg/register-sci-str62

       รายละเอียดการดูห้องสอบ!!!!!!! 

Comments