รายชื่อการสมัครสอบออนไลน์

รายชื่อนักเรียนที่ได้สมัครสอบผ่านทางระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ   กรณีต้องการแก้ไขโปรดติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์ที่สมัคร ที่ใช้ในการสมัคร

 คลิก/พิมพ์ที่ link :     gg.gg/register-sci-str62
                    
Comments