การสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 2562

กำหนดการรับสมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยคุณสมบัติของผู้สมัครยึดตามประกาศ
 

กำหนดการในการสอบแข่งขัน

สามารถสมัครแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
    
สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตารางระดับชั้นและวันเวลาในการสอบแข่งขัน


   วิธีการสมัครผ่านทางไลน์ 

1) เข้าไปที่ กลุ่มไลน์ โดยแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

    • คำนำหน้า  
    • ชื่อ  -  สกุล
    • ระดับชั้นที่เรียนปัจจุบัน
    • ระดับชั้นที่สอบ
    • ชื่อโรงเรียน

2) ชำระค่าสมัครสอบคนละ 60 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  

   ชื่อบัญชี  นางสิริการณ์  รุ่งศรี    

  เลขที่บัญชี  411-3-32979-6 

 พร้อมแจ้งการโอนเงินทางกลุ่มไลน์ 

3)  กรณีต้องการที่จะสมัครเป็น​จำนวนมาก ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมส่งเข้าใน​กลุ่มไลน์และแจ้งการโอนเงินตามจำนวนที่สมัคร

ช่องทางในการสมัครสอบ

                   ผ่านระบบไลน์ ( LINE)  
       
   ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 2562 
โรงเรียนสตรีศึกษา


             
1.  คลิก/พิมพ์ที่ link :  
 
         gg.gg/register-sci-str62


 2. สมัครผ่าน QR Code