ประการผลสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

ประการผลสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล
และรายงานตัวการรับรางวัลในเวลา  7.30 น.  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษา

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์ - คณิต)ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์)


Comments