ข้อมูลติดต่อ

Contact Information

ครูกิตติมา  ธรรมราษฎร์                        
Phone
    063-5544936
Email
  •     -

คุณครูธนพร  สนามพล                         
Phone
    084-4288055
Email
  •     -

คุณครูสิริการณ์ รุ่งศรี
Phone
    086-6360592
Email
  •     -

คุณครูปริทัศน์  พิชิตมาร
Phone
089-2768101
Email
  • Paritat.p@strisuksa.ac.th
Address
Strisuksa School

Links
    ไลน์ในการสมัครสอบ

 คลิก/พิมพ์ที่ link :  
 
         gg.gg/register-sci-str62


 2. สมัครผ่าน QR Code