ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ชื่อ - นามสกุล

ธงชัย วิไลวิทย์

ชื่อเล่น

แคท

อายุ

32 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน

30 / 2หมู่ 11 ตำบลหัวรอ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์

0867129727

อีเมล์

thongchaiv@nu.ac.th

งานอดิเรก

ฟุตบอล,ขี่จักรยาน,เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์,หาของอร่อยๆกิน