home

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์


รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร                                                    
                                            กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ        
     

 


https://sites.google.com/a/strisuksa.ac.th/science/test62

ประกาศ

ประกาศเรื่องการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
 ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 


ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล และรายงานตัวการรับรางวัลในเวลา  7.30 น.  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562